[Tổng hợp] Kiến thức thì hiện tại đơn lớp 7 đầy đủ nhất

Trong chương trình tiếng Anh lớp 7 mới nhất, thì hiện tại đơn là nội dung ngữ pháp được củng cố ở ngay bài học mở đầu: Unit 1 – My hobbies. Trong bài viết này, IELTS Junior sẽ giúp bạn hệ thống đầy đủ kiến thức thì hiện tại đơn lớp 7 nhé!

Thì hiện tại đơn là gì?

Thì hiện tại đơn (The Present Simple Tense) là một thì động từ cơ bản trong tiếng Anh, dùng để diễn tả các hành động, sự việc liên quan đến hiện tại. 

Bên cạnh thì hiện tại đơn, tiếng anh còn có 11 thì cơ bản khác.

>> Xem chi tiết thêm tại đây.

Công thức thì hiện tại đơn lớp 7

Cấu trúc thì hiện tại đơn lớp 7 với động từ tobe

ThểCấu trúc câu Ví dụ 
Khẳng địnhS + be(is, are, am) + (O)I am into playing chess. (Tôi rất thích chơi cờ)
Phủ địnhS + be(is, are, am) + not  + (O)This is not my favorite film. (Đây không phải bộ phim yêu thích của tôi) 
Yes-No QuestionBe(is, are, am) + S + (O)? Are you hungry now? ( Bạn có đói không?)
Wh/H QuestionWh/H word + be(is, are, am) + S + (O)? What is your favorite food? (món ăn yêu thích của bạn là gì?)

Cấu trúc thì hiện tại đơn lớp 7 với động từ thường

ThểCấu trúc câu Ví dụ 
Khằng đinhS + V(s/es) + (O)She likes painting animals. (Cô ấy thích tô màu các con vật)
Phủ địnhS + do/does + not  +V(bare) + (O)He does not know how to swim. ( anh ấy không biết bơi) 
Yes-No QuestionDo/Does + S + V(bare) + (O)? Do you love traveling around the world? ( Bạn có thích du lịch vòng quanh thế giới không?)
Wh/H QuestionWh/H word + do/does + S + V(bare) + (O)? Where do they prefer to go: Ha Long Bay or Sam Son Beach? (Nơi nào họ thích đi hơn: Vịnh Hạ Long  hay biển Sầm Sơn?) 
 • Wh/H words bao gồm: What, Which, Who, Whom, Whose, When, Where, How, How long, How often, How many,….

Các cách sử dụng của thì hiện tại đơn lớp 7

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả thói quen, hành động thường xuyên xảy ra ở hiện tại

Ví dụ thì hiện tại đơn lớp 7 diễn tả một thói quen

 • He often reads comics at 10 pm every evening.
 • She usually brings an umbrella along when going out. 

Ví dụ thì hiện tại đơn lớp 7 diễn tả một hành động ở hiện tại

 • My mom works as a banker.
 • We are second-year students at FTU university.

Thì hiện tại đơn dùng để giới thiệu bản thân (tên, tuổi, sở thích,…)

Ví dụ dùng thì hiện tại đơn để giới thiệu bản thân

Hello, everyone. My name is Mina. I am 12 years old and I am a student in 7th grade. My house is near the city center, so I often walk to school at 6.30 am. My hobbies are listening to music and arranging flowers. 

Thì hiện tại đơn dùng để biểu đạt cảm xúc ở hiện tại

Ví dụ:

 • I feel happy because I did not miss the last bus to arrive home.
 • He makes me smile with his interesting stories.

Thì hiện tại đơn diễn tả lịch trình tàu xe, thời gian biểu,…

Ví dụ:

 • The last flight takes off early at 10 pm tonight due to the bad weather.
 • My favorite exhibition opens at 8 am in the morning every Sunday.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn lớp 7

 • Always (luôn luôn)
 • Usually (thường xuyên)
 • Often (thường xuyên)
 • Frequently (thường xuyên)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Seldom (hiếm khi) = rarely (hiếm khi) = hardly (hiếm khi)
 • Never (không bao giờ)
 • Regularly (thường xuyên)
 • Every day, every week, every month, every year,… (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)
 • Once/twice/three times/four times… a day/week/month/year,… (một lần/hai lần/ba lần/ bốn lần… một ngày/tuần/tháng/năm).
 • ……….
thì hiện tại đơn lớp 7

Bài tập vận dụng thì hiện tại đơn lớp 7

Bài 1: Chia động từ

 1. Lien (love)………cartoons, so she (spend) ……..four hours per day watching Doraemon.
 2. What ……….(your younger sister/do)………..in her leisure time?
 3. I (like) ………..the colors in the paintings.
 4. My soulmate (have)…………an expensive hobby: collecting stamps.
 5. When they (have)………free time, they often (play)……..cards together.
 6. We usually (take)…………a lot of beautiful photos when going to the coffee shop.
 7. ……you (do)……exercises regularly?
 8. Taking regular exercises (help)…….him to keep fit.
 9. His hobby (be) ……….bird-watching. He (like)………going around the park and taking bird pictures.
 10. My younger brother sometimes (play)…….video games after school. 

Đáp án

loves/ spendsdo your younger sister dolikehashave
takeDo you dohelpsis/likesplays

Bài 2: Sắp xếp câu

 1. collecting/His hobby/is/ toy cars
 2. has/photos/My sister/ a lot of
 3. everyday/likes/watching/Everyone/TV/ in my hometown
 4. enjoys/his bike/riding/My dad/to work.
 5. melodies/My sister/ loves/ the/this song/of

Đáp án:

 1. His hobby is collecting toy cars.
 2. My sister has a lot of photos.
 3. Everyone in my hometown likes watching TV everyday.
 4. My dad enjoys riding his bike to work.
 5. My sister loves the melodies of this song.

Tổng kết

Như vậy là IELTS Junior đã giúp bạn tổng hợp đầy đủ kiến thức thì hiện tại đơn lớp 7. Hi vọng qua bài viết này, bạn đã củng cố lại kiến thức ngữ pháp về thì hiện tại đơn cũng như vận dụng nó để làm các bài tập liên quan.

Leave a Comment